top
Print side  Tilføj til favoriter  E-mail side 
Daglig sundhed skaber daglig motivation

Vi har skabt Corpus Sanum, fordi vi vil give danske virksomheder et sundt og sagligt sted at henvende sig, når de ønsker at gøre noget godt for deres ansatte. Ved at give den enkelte medarbejder, hvad han eller hun har brug for, og ved at anlægge en langsigtet tilgang til sundhed og trivsel, forankrer motivationen og velværen sig og bliver levedygtig hos den enkelte medarbejder.

Vores tilgang til sundhed og trivsel er coachende: vi dikterer ikke, hvad der er rigtigt og forkert for den enkelte, men får medarbejderen til selv at tage ejerskab for sit velbefindende. Vores rolle i Corpus Sanum er, sammen med virksomheden, at stille de værktøjer til rådighed, som medarbejderen skal bruge for at nå sine mål.
 
Det skal være nemt at gøre noget godt for sine medarbejdere. Derfor kommer vi til jer og arbejder med medarbejderne direkte i virksomheden.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © IKKE AKTIVERET LICENS - All Rights Reserved.

Media2 Content Management System.

HTML5 | CSS3